Privacyverklaring

WorkZ Hekwerk (hierna “WorkZ”) verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier volgens geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe WorkZ dat precies doet, lees je in deze privacyverklaring. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op www.workzhekwerk.nl.

Contactgegevens Workz:

www.workzhekwerk.nl
Korfgraaf 9
4147 GL Hellouw
info@workzhekwerk.nl
06-53933426
KvK: 11031051

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zodra je contact opneemt met Workz (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website), verwerkt Workz de persoonsgegevens die je doorgeeft. Wij vragen in dit formulier om de volgende gegevens:

  • E-mailadres;
  • Naam;
  • Telefoonnummer;
  • Woonplaats;
  • Overige gegevens die je doorgeeft in het open invulveld.

Het doel van deze verwerking is het kunnen reageren op jouw contactverzoek en vervolgens het kunnen aanbieden van een offerte voor de door jou opgevraagde diensten. Enkel de gegevens die jij zelf verstrekt, zullen worden verwerkt. WorkZ ontvangt alleen de gegevens die jij doorgeeft en zal jouw gegevens nooit van derden verkrijgen.

Als je besluit een opdracht te verstrekken aan WorkZ, dan hebben we meer informatie nodig. Voor de uitvoering van de overeenkomst verwerken we naast de eerder genoemde gegevens, ook de volgende gegevens:

  • Adres;
  • Rekeningnummer;
  • Overige persoonsgegevens welke actief door jou worden verstrekt.

WorkZ verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat je telefonisch contact met ons opneemt. In dat geval verwerken we alleen de informatie die jij aan ons doorgeeft en die van belang is om een juiste offerte te kunnen verstrekken.

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens welke je hebt verstrekt via het contactformulier op de website worden slechts gebruikt om te reageren op het ingediende verzoek om contact. Door middel van het invullen van dit contactformulier geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens met dit doel. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Indien er een overeenkomst tot stand komt, worden de ingevoerde en overige verkregen gegevens tevens gebruikt om aan de verplichtingen op basis van deze overeenkomst te kunnen voldoen. Denk daarbij aan het hekwerk op jouw adres installeren en om jou vervolgens een factuur te kunnen sturen.

Bewaartermijn

Ten aanzien van bepaalde (administratieve) gegevens heeft WorkZ een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar. Voor gegevens waar deze wettelijke bewaarplicht niet geldt, bewaren wij de gegevens niet langer dan nodig is voor de hiervoor beschreven verwerkingsdoeleinden.

Indien er na het invullen van het contactformulier geen overeenkomst tot stand komt, worden jouw gegevens uiterlijk drie maanden na de contactaanvraag verwijderd.

Delen met derden

WorkZ verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen zorgt WorkZ ervoor dat deze partijen zich tegenover haar verplichten tot een veilige verwerking en bescherming van uw gegevens en zullen wij, als dat nodig is, een verwerkersovereenkomst sluiten. Gegevensverwerking vindt plaats binnen de EU of vindt uitsluitend plaats met partijen in landen met een passend beschermingsniveau.
Uiteraard zal WorkZ jouw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

In kaart brengen websitebezoek

WorkZ houdt via de website het bezoekgedrag van bezoekers bij door middel van cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij WorkZ worden er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit (we nemen dus geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen).

Beveiligen

Wij maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat voor de beveiliging van onze website. WorkZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Uiteraard mag je altijd weten welke gegevens WorkZ over jou verwerkt. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In het geval dat je een dergelijk verzoek hebt, kun je een e-mail sturen naar info@workzhekwerk.nl waar wij zo snel mogelijk op zullen reageren.

Klachten

In het geval van een klacht kunt je via het e-mailadres info@workzhekwerk.nl contact opnemen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie december 2020